میدان ولیعصر (عج)

مدت زمان:20 دقیقه

موضوع:غریبی امام زمان(عج) حتی در بین شیعیان

توضیح:

در این نمایش تاخیری که در هر لحظه، هر نفر و به هر طریق ممکن در ظهور حضرت مهدی (عج)  را باعث می شود به تصویر در می آید.این نمایش برای چند لحظه هر فرد را به تفکر و باز نگری در رفتاری که تا کنون با صاحب الزمان خود داشته است وا می دارد.
جهت هماهنگی با گروه حنانه برای اجرای این نمایش در مراسم خود با  شماره های ۰۹۱۲۱۹۳۰۱۹۴ و ۰۹۱۲۴۷۰۴۷۹۸ تماس بگیرید.

 

نمایش میدان ولیعصر(عج) با موضوع انتظار

نمایش میدان ولیعصر(عج)

 

نمایش میدان ولیعصر(عج) با موضوع انتظار

نمایش میدان ولیعصر(عج) با موضوع انتظار