شهود و شهادت

مدت زمان: 16 دقیقه
موضوع: دفاع مقدس
توضیح:

نمایش آهنگ شهود و شهادت روایتگر کودکانی است که در دامان مادرانی آزاده پرورش می یابند تا مدافع دین، ناموس و تمامیت ارضی کشور خود باشند که سرانجام به فرمان امامشان همچون پروانه گرد شمعی در آمدند و به شهود و شهادت رسیدند.
این نمایش رشادت جوانان این مرز و بوم در هشت سال دفاع مقدس و مظلومیت ها آنان و چشم به راهی مادران شهدای گمنام را به تصویر می کشد.
جهت هماهنگی با گروه حنانه برای اجرای این نمایش در مراسم خود با شماره های ۰۹۱۲۱۹۳۰۱۹۴ و ۰۹۱۲۴۷۰۴۷۹۸ تماس بگیرید.

 

نمایش شهود و شهادت با موضوع مقام شهدا و مادران شهدا

 

نمایش شهود و شهادت با موضوع مقام شهدا و مادران شهدا

 

نمایش شهود و شهادت با موضوع مقام شهدا و مادران شهدا

 

 

 

 


منبع:گروه هنری حنانه