اجرای سرود حماسه ایران به مناسبت روز جمهوری اسلامی

سرود حماسه ایران به مناسبت دوازدهم فروردین سالروز تأسیس جمهوری اسلامی ایران در برج میلاد تهران به اجرا گذاشته شد. سرود حماسه ایران متشکل از قطعاتی با لهجه ها و گویش های متنوع ایرانی می باشد که به موضوع رشادت، مقاومت و حماسه آفرینی های بزرگ مردان و شیر زنان قومیت های ایرانی می پردازد که با همخوانی بانوان هنرمند گروه هنری حنانه به سرپرستی خانم شیوا کاتوزیان اجرا می گردد.

سرود حماسه ایران در برج میلاد به مناسبت 12 فروردین

ارسال نظر